Tajný život mesta

Naša škola sa zapojila a bola vybraná do projektu Tajný život mesta, ktorý beží od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožní spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce. Na Slovensku projekt koordinuje Živica. Projekt Tajný život mesta je realizovaný vďaka finančnej podpore partnera projektu VEOLIA.

Cieľ projektu:

Žiaci a učitelia v SR a ČR sa stanú bádateľmi a spoločnými silami budú informovať svoje okolie o rastlinnej diverzite ich mesta/obce

Úlohy v projektu:

Každá škola bude v projekte zastúpená školským tímom – učiteľom/kou a 4 žiakmi
úlohou tímu je zmapovať okolie školy a nájsť zaujímavé miesta/druhy a následne ich vložiť do aplikácie PlantNet prostredníctvom získaných tabletov alebo vlastných „smart“ telefónov. Spoločne tak školy vytvoria sieť mestskej biodiverzity a zároveň vytvoria podklad pre realizáciu aplikácie aj pre verejnosť. Úlohou školských tímov bude pripraviť verejnú kampaň propagujúcu biodiverzitu vo svojom meste/obci. Tri školské tímy z každej krajiny s najlepšou a najzaujímavejšou informačnou kampaňou získajú trojdňový zážitkový kurz počas celého trvania projektu budú učitelia a žiaci realizovať bádateľsky orientované vzdelávanie.

 

 

Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.