Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Voľné pracovné miesta

 Špeciálna základná škola neeviduje žiadne voľné pracovné miesto.

 

Voľné štátnozamestnanecké miesta

OZNAM O VOĽNOM ŠTÁTNOZAMESTNANECKOM MIESTE

A VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE:


Aktuálnosť oznamu: do 15. apríla 2023


Voľné štátnozamestnanecké miesto Odborný radca - metodik
Počet voľných štátnozamestnaneckých miest 1
Druh štátnej služby dočasná štátna služba
Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov - 5.

Požadované ukončené vzdelanie min. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
Odborná prax minimálne 3 roky
Požiadavky určené služobným úradom podľa
§ 38 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

znalosť práce s PC (Outlook, MS Office,
Internet)


Voľné pracovné miesto Referent správy vnútornej prevádzky
Počet voľných pracovných miest 1
Platová trieda v zmysle NV SR č. 341/2004 Z.
z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných
činností pri výkone práce vo verejnom záujme
a o ich zmenách a dopĺňaní 01.06.04 - 6.

Požadované ukončené vzdelanie vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
Odborná prax nevyžaduje sa
Požadované odborné znalosti: znalosť práce s PC (Outlook, MS Office,

Internet), výhodou RIS, SAP

Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.