Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Žiaci školy

PREHĽAD TRIED
v školskom roku 2018 / 2019

 

I. trieda / 3. A ročník

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Kohutová

 

II. trieda / 4. A ročník a 5. A ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Milan Jendrál

 

III. trieda / 6. B ročník

Triedna učiteľka: Ing. Marta Jendrálová

 

IV. trieda / 7. A ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Janka Hossová

 

V. trieda / 6. A ročník a 7. B ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Roman Mušuta

 

VI. trieda / 8. A ročník

Triedny učiteľ: Ing. Jaroslav Oravec

 

VII. trieda / 9. A ročník

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubomíra Grečková


Počet žiakov spolu: 52 žiakov