Uznané kredity pedagógov

Meno pedagóga
Druh vzdelávania
Názov vzdelávacieho programu
Počet uznaných kreditov
Mgr. Janka Hossová
Aktualizačné
Mentoring a koučing v školskom prostredí
15
Mgr. Milan Jendrál
Inovačné
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa
16
 
Inovačné
Semafor zvládania agresie žiakov
18
 
Aktualizačné
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa
10
 
Aktualizačné
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
10
 
Aktualizačné
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa
10
Ing. Marta Jendrálová
Kvalifikačné
Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu geografia
96
Mgr. Mária Kohutová
Špecializačné
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT
35
 
Aktualizačné
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa
10
 
Aktualizačné
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
10
 
Aktualizačné
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa
10
 
Aktualizačné
Mentoring a koučing v školskom prostredí
15
Mgr. Alenka Mišendová
Aktualizačné
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa
10
 
Aktualizačné
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa
10
 
Aktualizačné
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
10
 
Inovačné
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami
15
 
Inovačné
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
15
Ing. Jaroslav Oravec
Aktualizačné
Mentoring a koučing v školskom prostredí
15

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.