Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Uznané kredity pedagógov

Meno pedagóga
Druh vzdelávania
Názov vzdelávacieho programu
Počet uznaných kreditov
Mgr. Janka Hossová
Aktualizačné
Mentoring a koučing v školskom prostredí
15
Mgr. Milan Jendrál
Inovačné
Sociálno-psychologické aspekty efektívneho správania učiteľa
16
 
Inovačné
Semafor zvládania agresie žiakov
18
 
Aktualizačné
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa
10
 
Aktualizačné
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
10
 
Aktualizačné
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa
10
Ing. Marta Jendrálová
Kvalifikačné
Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu geografia
96
Mgr. Mária Kohutová
Špecializačné
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT
35
 
Aktualizačné
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa
10
 
Aktualizačné
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
10
 
Aktualizačné
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa
10
 
Aktualizačné
Mentoring a koučing v školskom prostredí
15
Mgr. Alenka Mišendová
Aktualizačné
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa
10
 
Aktualizačné
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia učiteľa
10
 
Aktualizačné
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
10
 
Inovačné
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami
15
 
Inovačné
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
15
Ing. Jaroslav Oravec
Aktualizačné
Mentoring a koučing v školskom prostredí
15

Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.