Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Rada školy 2016 - 2020

Funkcia Titul / meno / priezvisko Delegovaný  za
predseda Mgr. Mária Kohutová  pedagogických zam.
člen Mgr, Ľubomíra Grečková  pedagogických zam.
člen Ing. Renáta Dulovičová nepedagogický zam.
člen Jaroslav Tišer rodičov
člen Andrea Kroščenová rodičov
člen Agnesa Tancošová rodičov
člen Ing. Jozef Javorka CSc. OÚ- odbor školstva Košice
člen PhDr. Helena Mochnáčová OÚ- odbor školstva Košice
 člen Ing. Peter Dzurenda OÚ- odbor školstva Košice

Rada školy zasadá zvyčajne 4 krát do školského roka. Diskutuje sa o aktuálnych problémoch školy a navrhuje optimálne riešenia pre rozvoj školy.

Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole Hrabušice