Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Rada školy 2020 - 2024

Funkcia Titul / meno / priezvisko Delegovaný  za
predseda Mgr. Mária Kohutová  pedagogických zam.
člen Ing. Marta Jendrálová pedagogických zam.
člen Zuzana Sroková nepedagogických zam.
člen Jaroslav Tišer rodičov
člen Helena Kroščenová rodičov
člen Ing. Ján Bodnár RÚŠS v Košiciach
člen PhDr. Júlia Polačeková RÚŠS v Košiciach
     
     

Rada školy zasadá zvyčajne 4-krát do školského roka. Diskutuje sa o aktuálnych problémoch školy a navrhuje optimálne riešenia pre rozvoj školy.

Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole Hrabušice

Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.