Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Recyklohry

Naša škola je už od začiatku školského roka 2012/2013 stále aktívne zapojená do environmentálneho projektu „RECYKLOHRY“, ktorého organizátorom je spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Manažéri projektu každý školský rok vyhlásia niekoľko zaujímavých a kreatívnych úloh pre žiakov, avšak príležitostne sú úlohy venované špeciálne učiteľom. Za splnenie jednotlivých úloh naša škola získava body, ktoré sa každý rok odznova kumulujú a na konci školského roka si škola môže získané body vymeniť za rôzne hmotné odmeny.
Hlavnou úlohou je však odber použitých drobných elektrozariadení a batérií, ktorý sa nepretržite uskutočňuje v priestoroch našej školy, kde máme za týmto účelom zriadený Recyklokútik, v ktorom sú umiestnené zberné nádoby na batérie, tonery, či kontajner na elektroodpad.
Aj týmto spôsobom sme sa zapojili do jednej veľkej environmentálnej snahy pomôcť životnému prostrediu.

Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.