Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Boj o Duklu
06.10.2021
Dňa 6.10. 2021 sme si pripomenuli 74.výročie jednej z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny Karpatsko-duklianskej operácie sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armádami.
Od 8. septembra do 27. októbra 1944 tu zahynulo 21 tisíc sovietskych a 1800 československých bojovníkov, medzi nimi okrem Čechov a Slovákov boli aj príslušníci ostatných národností, osobitne Rusíni z Podkarpatskej Rusi.
Žiaci sa formou prezentácií, obrazovej dokumentácie a historickej literatúry dozvedeli o hrdinstve našich predkov v boji proti fašizmu. Nemecká armáda utrpela veľké straty na životoch a vojenskej technike. Touto operáciou bola oslabená bojaschopnosť nemeckých vojsk na východnom Ukrajinskom fronte.

Fotogaléria