Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Svetový deň prvej pomoci
09.09.2021

Na našej škole si uvedomujeme dôležitosť zdravotnej výchovy a zodpovednosť za svoje zdravie, preto sa snažíme žiakom vštepovať a chápať zdravie ako životnú hodnotu, ktorú je potrebné chrániť. Dňa 09.09.2021 sa uskutočnila prednáška na tému „ Základy poskytovania prvej pomoci.“ Žiaci sa dozvedeli niečo o záchrannom systéme, ošetrovaní najčastejších poranení detí i dospelých, typoch zlomenín a poskytnutí PP pri nich i spôsobe obväzovania. Vypočuli si, i prakticky vyskúšali poskytnutie PP v bezvedomí, pri zástave dýchania i následný transport raneného. Prednáška bola obohatená aj o názorné ukážky správnej stabilizovanej polohy a samotnej resuscitácie, ktorú si žiaci vyskúšali na figuríne. Dúfajme, že vedomosti i praktické skúsenosti budú žiakom prospešné v ich ďalšom živote.
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.