Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Jesenné účelové cvičenie a didaktické hry v prírode
13.09.2021
Dňa 13.9. 2021 prebehla podľa plánu ÚC a DH jesenná časť účelového cvičenia a didaktických hier.
Žiaci a pedagógovia boli pred začatím ÚC a DH oboznámení s plánom cvičenia a taktiež s pravidlami správania sa so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia počas cvičenia.
Žiaci sa presunuli po Hviezdoslavovej ulici na poľnú cestu za obcou a po zelenej značke na hranicu NP Slovenský raj.
Obsahovým zameraním bolo šesť tém, stanovíšť:
1.Riešenie mimoriadnych udalostí a úloh počas vyhlásenia mimoriadnej situácie – CO
2. Dopravná výchova
3. Zdravotná príprava
4. Pobyt a pohyb v prírode a jej ochrana
5. Výchova k bezpečnému správaniu
6. Hry, súťaže

Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov získané pri výuke učiva OČAP.

Po naplnení obsahu cvičenia v prírode sa žiaci presunuli do areálu školy, kde prebehlo vyhodnotenie účelového cvičenia.
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí prispeli k úspešnej realizácii ÚC a DH.
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.