Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Deň Zeme
22.04.2021
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa celosvetovo začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.

Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Na našej škole sme do tejto kampane na ochranu Zeme určite nie bezvýznamne prispeli zberom starých, použitých batérií a tiež vyradených, nefunkčných mobilov. Tieto aktivity sú súčasťou projektu Recyklohry, ktorý je tiež významným prvkom tejto kampane.
Hlavnou aktivitou bola rekultivácia školského pozemku, obnova hriadok a zber odpadu v okolí školy.
V rámci osvety ku dňu Zeme sme 22. apríla uskutočnili besedu spojenú s prezentáciou k tejto téme, po prezentácii zúčastnení žiaci vypracovali jednoduchý kvíz s obrázkami.
Fotogaléria