Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Marec - mesiac knihy
31.03.2021
Mesiac marec sa spája nielen s príchodom jari, ale hlavne s tým, že v tomto mesiaci oslavujeme význam kníh v našich životoch. Kniha najväčší priateľ človeka patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Marec je od roku 1955 vyhlásený za mesiac knihy.

Dnešná doba je hektická a mimoriadne náročná na čas. Ľudia v súčasnosti už zabúdajú čítať knihy a tak sa vlastne ochudobňujú o prekrásne umelecké zážitky.
Čítanie kníh už pre niektorých vyšlo z módy a knihy nahradili filmy. Mladí ľudia považujú čítanie za čosi nudné, nezaujímavé a prehistorické. Kniha je však dobrý priateľ človeka. Kniha nám stále ponúka veľmi veľa. Každý si môže niečo vybrať.

A tak v priebehu mesiaca knihy sa uskutočnilo na našej škole štafetové čítanie na hodinách Slovenského jazyka a literatúry - v triedach žiaci nahlas svojim spolužiakom čítali rôzne knihy z beletrie. Touto aktivitou sme chceli podporiť u žiakov čítanie kníh, ktoré nám pomáha rozširovať si slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné schopnosti človeka. Tieto vlastnosti sú veľmi dôležité. V každodennom živote ich potrebuje snáď každý človek.
Fotogaléria