Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Medzinárodný deň Rómov
08.04.2021
Dňa 08.04.2021 sme si so žiakmi našej školy pripomenuli Medzinárodný deň Rómov.

Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov. Na svojom I. kongrese sa zišli Rómovia v dňoch 8.-12.4. 1971 v Orpingtone pri Londýne. zo 14 krajín . Tí, ktorí prichádzali okolo roku 1300 do Európy, sa živili a niektorí sa živia remeslami, ktoré si priniesli z Indie. Boli to kováči, kotlári, spracovatelia prírodných materiálov: kože, prútia či hliny. Mnohí sa živili a aj dodnes sa živia ako muzikanti.

Žiaci sa oboznámili so symbolmi rómskej vlajky a s rómskou hymnou. Žiaci vyrobili z papiera rómsku vlajku. Na záver sme si pozreli televízny film Zlatý hlas.
Fotogaléria