Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Metodický deň
15.05.2019
Metodický deň je dôležitým prvkom v procese ďalšieho vzdelávania učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania nevyhnutného v raste osobnostného a odborného rozvoja učiteľa.
Takáto forma vzájomného odovzdávania si informácií je dôležitým prvkom v procese ďalšieho vzdelávania učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania nevyhnutného v raste osobnostného a odborného rozvoja učiteľa.

Učitelia podľa jednotlivých aprobácií získajú nové vedomosti, poznatky a zručnosti v oblasti aktivizujúcich metód, ktoré je možné uplatniť v rámci edukačného procesu.

Obsahom vzdelávania pre zoskupenie pedagógov našej školy a ŠZŠ z Vtáčkoviec bola dňa 15.05.2019 prezentácia projektu Tajný život mesta, ktorého cieľom bolo objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce.

Po teoretickej časti prezentácie nasledovala práca v skupinkách, kde učitelia vypracovali zadané úlohy a potom sa všetci účastníci presunuli do terénu. Praktická časť spočívala vo vyriešení Questu: doplňovačky a hľadačky environmentálnych otázok a úloh v teréne obce Hrabušice.
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.