Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky


Notice: Undefined index: alias in /var/www/szshrabusice/php/funkcie.inc.php on line 84

Notice: Undefined index: path in /var/www/szshrabusice/php/funkcie.inc.php on line 85

Notice: Undefined index: thumb in /var/www/szshrabusice/php/funkcie.inc.php on line 85
Naše výtvarné umenie
31.05.2019
Prehľad výtvarných súťaží a úspechov v školskom roku 2018/2019


1. V obci Hrabušice je už tradíciou, že miestne občianske združenie PESTOVATEĽ A CHOVATEĽ organizuje „Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov“, ktorá sa konala v dňoch 23.9. – 25.9.2018. Pri tejto príležitosti každoročne umožňujú našim žiakom prezentovať sa svojimi kresbami. Tohto roku to bolo na tému PRÍRODA.


2. Organizácia IDEA vyhlásila 1. ročník výtvarnej súťaže „Ženy a profesie v modernom svete“. Pre školský rok 2018/2019 boli vyhlásené tieto témy:
• Moja mama je superhrdina
• Čím budem, keď vyrastiem
Žiaci našej školy vo svojich prácach stvárnili svoje mamky, tety, babky pri rôznych pracovných aktivitách.


3. ŠZŠ Jelšava počas fašiangov vyhlásila súťaž o najkrajšiu fašiangovú škrabošku. Výstava sa konala v dňoch 25.2. – 1.3.2019.
Naši žiaci sa každoročne tešia na fašiangový čas, s radosťou si pripravujú masky a škrabošky. Porota mala ťažkú úlohu, vybrať z množstva škrabošiek tri najkrajšie, ktoré boli vystavené na prehliadke prác v Jelšave.
Škraboška našej DOMINIKY TIŠEROVEJ, žiačky 3. ročníka získala krásne 3. miesto.


4. Spojená škola J. Fabiniho Spišská Nová Ves organizovala 10.4.2019 Výtvarnú súťaž, ako sprievodnú akciu krajskej súťaže v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava 2019. Je už tradíciou, že žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú prostredníctvom svojich výtvarných prác do tejto výtvarnej súťaže.


5. V dňoch 16.4.2019 – 3.5.2019 sa v priestoroch Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom konal XIX. Celoslovenský výtvarný salón znevýhodnených detí 2019. „Všetko, čo mám rád“ – to bola hlavná téma tohto salónu. Výsledky tejto výtvarnej akcie nás veľmi potešili. SEBASTIÁN ŽIGA, žiak 7. ročníka získal na tomto celoslovenskom salóne Cenu detskej poroty za výtvarnú prácu PRÍRODA.
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.