Novinky

Pravidlá ospravedlňovania žiakov
05.09.2023
PRAVIDLÁ OSPRAVEDLŇOVANIA
Na základe novely zákona č. 245/2008 Z.z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2023 v súlade § 144 odsek 10
a) Zákonný zástupca môže ospravedlniť najviac 5 po sebe idúcich dní (nie 5 rôznych dní) z dôvodu choroby, formou žiadanky. Oznámiť neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca povinný nahlásiť do 48 hodín od začiatku absencie žiaka. Ak zákonný zástupca neoznámi dôvod absencie žiaka, bude takáto absencia vedená ako neospravedlnená. Ak sa choroba opakuje v krátkom časovom intervale, škola to považuje za osobitne odôvodnený prípad a bude vyžadovať potvrdenie od lekára.
b) V prípade porušenia liečebného režimu žiakova absencia bude hodnotená ako neospravedlnená.
c)V prípade, že absencia žiaka trvá viac ako 5 po sebe idúcich dní, je potrebné doložiť potvrdenie od lekára.
d) Ak zákonný zástupca chce ospravedlniť žiaka, z iných ako zdravotných dôvodov, musí o to písomne požiadať vedenie školy.
Fotogaléria
 
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.