Novinky

Deň zeme 2023
24.04.2023
Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a vznikol ako reakcia na poškodzovanie, ničenie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť od darov, ktoré nám naša planéta poskytuje a tiež podnecuje k riešeniam ako znečisteniu zabrániť. 22. apríl, tento ekologicky motivovaný deň, je príležitosťou ako upriamiť pozornosť detí na prírodu, životné prostredie a ich ochranu. Žiaci našej školy si už dokážu veľmi dobre uvedomiť, aké dôležité je čisté životné prostredie či už pre ľudí, zvieratá a rastliny. S touto tematikou sa neraz stretávajú na hodinách vlastivedy, biológie, ale aj v rámci medzipredmetových vzťahov na iných vyučovacích hodinách. Žiaci sa tejto problematike venovali prostredníctvom diskusie, prezentácie, výtvarných prác a v neposlednom rade pridali ruku k dielu a od odpadkov. Dňa 27. 04. 2023 vyčistili časť obce aj areál školy. Veríme, že poznatky o význame čistého životného prostredia si žiaci prenesú aj do budúcich dní a neostane to len ako pripomienka jedného dňa.


Aj žiaci 5. a 6. ročníka sa v rámci aktivít Dňa Zeme podieľali na čistení okolia školy a obce. Vyzbierali rôzne druhy odpadu a tak si mohli uvedomiť na základe praktických skúseností, že ešte stále máme čo zlepšovať pri ochrane životného prostredia.
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.