Novinky

Prednes poézie a prózy - Gaňova Tarnava
19.04.2023
Školské kolo v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava 2022/2023

Dňa 19. 04. 2023 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava. Súťaže sa zúčastnili víťazi triedneho kola z každého ročníka. V úvode si žiaci aj obecenstvo, tvorené žiakmi školy pripomenuli významného pedagóga Viliama Gaňu, zakladateľa špeciálneho školstva na Slovensku.
Recitátori sa snažili podať, čo najlepší výkon. Okrem talentu si umelecký prednes vyžaduje aj správnu techniku.
Naša odborná porota v zložení: Mgr. M. Jendrál, Mgr. J. Hossová, Ing. M. Jendrálová mala neľahkú úlohu, aby vybrala tých najlepších spomedzi recitátorov.
Žiaci súťažili v III. kategóriách.

Výsledky súťaže:

I. kategória: 1. – 3. roč.
Poézia: 1. miesto: neudelené
2. miesto: Daniela Brezinová 3. roč.
3. miesto: Branislav Kroščen 1. roč.
II. kategória:
Poézia: 1. miesto: Sebastián Horváth 6. roč.
2. miesto: Radoslav Brezina 5. roč.
3. miesto: Daniela Mirgová 4. roč.
II. kategória:
Poézia: 1. miesto: Dominika Tišerová 7. roč.
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené
Próza: 1. miesto: Saskia Čonková 7. roč.
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené
Víťazi školského kola postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26. apríla 2023 v Spojenej škole v Spišskej Novej Vsi.
Výhercom srdečne blahoželáme!
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.