Novinky

Profesionálna orientácia
09.02.2023
Profesionálna orientácia
Voľba povolania je v živote každého človeka jedným z dôležitých medzníkov v procese vývinu. Z voľby profesie sa neskôr buduje určitá profesionálna pozícia v spoločnosti a životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s uprednostňovaním určitých hodnôt. V súvislosti s voľbou povolania u žiaka s mentálnym postihnutím by sme si mali položiť minimálne dve otázky:
O aké povolanie má žiak záujem.................?
Na aké povolanie má predpoklady...............?
V ideálnom prípade by mala byť odpoveď na obidve otázky do určitej miery podobná, ak nie súhlasná. V bežnej praxi sa však stretávame aj s nereálnymi očakávaniami a predstavami žiakov, ktoré často presahujú ich individuálne možnosti a schopnosti. Cieľom profesijnej orientácie je odporúčanie druhu školy a odborného zamerania, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní profesionálnu sebarealizáciu. Predovšetkým ide o o informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity skúsených odborníkov určené mládeži a jej príprave pre správnu voľbu povolania.
Dňa 9. 02. 2023 prišli našim žiakom porozprávať o možnostiach ďalšieho vzdelávania p. výchovná poradkyňa a p. zástupkyňa Odborného učilišťa internátneho v Poprade. Predstavili žiakom učebné odbory a možnosti ďalšieho štúdia, taktiež nové učebné odbory, ktoré pribudli a žiaci majú možnosť si podať prihlášku a následne sa vyučiť v danom odbore, kde po ukončení získajú výučný list. Prednáška bola veľmi zaujímavá a nápomocná pri výbere a rozhodovaní žiakov.
Fotogaléria
 
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.