Novinky

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
23.11.2022

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november vyhlásila organizácia UNICEF za Svetový deň detí. Práve tieto dni nám majú pripomínať, viac ako iné, že každé dieťa si zaslúži detstvo bez násilia. Ak sa však pozrieme na druhú stranu problematiky násilia, musíme pripustiť, že aj dieťa sa môže stať páchateľom.
S touto tématikou sme pripravili pre žiakov besedu, s prezentáciami kde sme žiakom vysvetlili rôzne formy násilia, prečítali sme si medzinárodný dokument- Dohovor o právach dieťaťa. Aj keď sa môže zdať, že ochrana detí je záležitosťou iba dospelých, samotní, žiaci, musia poznať svoje práva, vedieť rozpoznať týranie a v prípade potreby požiadať o pomoc. Týranie je akékoľvek nenáhodné, vedomé i nevedomé konanie osoby voči dieťaťu, ktoré je neprijateľné, alebo odmietané a ktoré poškodzuje telesný, duševný i spoločenský stav a vývoj dieťaťa, prípadne spôsobí i jeho smrť.
Žiakom sme vysvetlili, kde hľadať pomoc, keď by mali problém s týraním, alebo podozrenie z týrania svojho kamaráta. Keďže mnoho času trávia v škole so svojimi učiteľmi môžu sa zveriť im, výchovnému poradcovi, pani riaditeľke.

Čo robiť, ak si obeťou násilia?

ZDÔVER SA BLÍZKEJ OSOBE:
• mama, otec, stará mama, starý otec alebo iný člen rodiny,
• učiteľka/učiteľ v škole, trénerka/tréner, susedka/sused
• kamarátka/kamarát – osoba, ktorej dôveruješ.

Aj s blízkou osobou hovoriť o násilí môže byť veľmi náročné. Možno potrebuješ vedieť, čo sa s tebou vlastne deje, či to, čo zažívaš je TO násilie, možno chceš vedieť, čo ťa čaká.
Ak pre teba bude jednoduchšie rozprávať sa bezpečne s niekým neznámym anonymne na diaľku, tak

KONTAKTUJ BEZPLATNÉ LINKY POMOCI:

www.linkaadeti.sk Linka detskej dôvery
www.ldi.sk Linka detskej istoty
www.linkanezabudka.sk Linka dôvery - Nezábudka
Viac ako nick - Online chat Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Fotogaléria
 
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.