Novinky

Medzinárodný deň bez fajčenia
20.11.2022
20.11.2022 Medzinárodný deň bez fajčenia

Tretí novembrový štvrtok je z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a s podporou WHO Medzinárodným dňom bez fajčenia.
Tento deň sa zameriava na informovanie verejnosti o negatívnom vplyve tabakových výrobkov na ľudský organizmus, najmä vo vzťahu k riziku rakovino –cievnych ochorení a vzniku srdcovo – cievnych chorôb.
Vystavovanie sa cigaretovému dymu má negatívne dopady aj na nefajčiarov, tehotné ženy a deti, u ktorých pasívnym vdychovaním splodín cigaretového dymu dochádza k ohrozovaniu zdravia, podobne ako u aktívnych fajčiarov.
Ročne zomiera v celosvetovom meradle na následky spojené s užívaním tabakových výrobkov približne 8 miliónov ľudí.
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.