Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Deň narcisov
28.04.2022
Narcis je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou

Pri príležitosti „ Dňa narcisov“ 28.04.2022 sme so žiakmi našej školy uskutočnili besedu zameranú na civilizačné ochorenia. Primeraným spôsobom sme žiakom vysvetlili, čo sú to onkologické ochorenia, prevenciu onkologických ochorení, aká zdĺhavá je ich liečba a následne vyliečenie. Významným spôsobom k liečbe týchto závažných ochorení prispieva aj nadácia Liga proti rakovine“ ,ktorá každoročne organizuje verejno-prospešnú zbierku. Výťažok tejto zbierky sa využíva ako finančná pomoc a podpora ľuďom trpiacim týmito ochoreniami.
Žiaci si po besede nakreslili narcis - symbol pomoci a nádeje. Do tejto zbierky prispeli učitelia finančnou čiastkou.
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.