Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Deň zeme
22.04.2022
Deň Zeme
Je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. V poslednom čase bola niekoľkokrát vyslovená myšlienka, že by sviatok bolo lepšie posunúť na letný slnovrat, lebo pekné počasie by prilákalo viacej ľudí. No nezdá sa byť pravdepodobné, že by sa našla vôľa zmeniť už zabehnutý dátum. Ochrana prírody a životného prostredia je pre zachovanie našej jedinečnej planéty nevyhnutná.
Tento fakt sa každoročne vo svete oživuje rôznymi ekologicky a environmentálne zameranými aktivitami.
Pri tejto príležitosti sa 20. apríla žiaci našej školy zapojili do čistenia zelených plôch obce Hrabušice, aby aj takýmto gestom vyzdvihli túto ušľachtilú myšlienku. V tento deň sme taktiež navštívili aj náučný „Včelín VČELY RAJA, “ kde sa žiaci oboznámili s významom a chovom včiel, určovali stromy, oboznámili sa s Apiterapiou. Zaujímavou a pútavou zážitkovou formou previedol včelínom žiakov našej školy p. lesník urbariátu obce Hrabušice p. Marcel Slivka.

Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.