Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Profesionálna orientácia žiaka
18.03.2022
Profesionálna orientácia
Voľba povolania je v živote každého človeka jedným z dôležitých medzníkov v procese vývinu. Z voľby profesie sa neskôr buduje určitá profesionálna pozícia v spoločnosti a životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s uprednostňovaním určitých hodnôt. V súvislosti s voľbou povolania u žiaka s mentálnym postihnutím by sme si mali položiť minimálne dve otázky:
O aké povolanie má žiak záujem.................?
Na aké povolanie má predpoklady...............?
V ideálnom prípade by mala byť odpoveď na obidve otázky do určitej miery podobná, ak nie súhlasná. V bežnej praxi sa však stretávame aj s nereálnymi očakávaniami a predstavami žiakov, ktoré často presahujú ich individuálne možnosti a schopnosti. Cieľom profesijnej orientácie je odporúčanie druhu školy a odborného zamerania, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní profesionálnu sebarealizáciu. Predovšetkým ide o o informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity skúsených odborníkov určené mládeži a jej príprave pre správnu voľbu povolania.
Dňa 11. 03. 2022 prišiel našim žiakom porozprávať o možnostiach pokračovania v štúdiu na Spojenej škole, Fabíniho 3, SNV riaditeľ školy
PaedDr. Ľuboš Bazár, ktorý pútavou besedou a videozáznamom predstavil žiakom učebné odbory a možnosti ďalšieho štúdia.
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.