Novinky

Profesionálna orientácia žiaka
18.03.2022
Profesionálna orientácia
Voľba povolania je v živote každého človeka jedným z dôležitých medzníkov v procese vývinu. Z voľby profesie sa neskôr buduje určitá profesionálna pozícia v spoločnosti a životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s uprednostňovaním určitých hodnôt. V súvislosti s voľbou povolania u žiaka s mentálnym postihnutím by sme si mali položiť minimálne dve otázky:
O aké povolanie má žiak záujem.................?
Na aké povolanie má predpoklady...............?
V ideálnom prípade by mala byť odpoveď na obidve otázky do určitej miery podobná, ak nie súhlasná. V bežnej praxi sa však stretávame aj s nereálnymi očakávaniami a predstavami žiakov, ktoré často presahujú ich individuálne možnosti a schopnosti. Cieľom profesijnej orientácie je odporúčanie druhu školy a odborného zamerania, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní profesionálnu sebarealizáciu. Predovšetkým ide o o informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity skúsených odborníkov určené mládeži a jej príprave pre správnu voľbu povolania.
Dňa 11. 03. 2022 prišiel našim žiakom porozprávať o možnostiach pokračovania v štúdiu na Spojenej škole, Fabíniho 3, SNV riaditeľ školy
PaedDr. Ľuboš Bazár, ktorý pútavou besedou a videozáznamom predstavil žiakom učebné odbory a možnosti ďalšieho štúdia.
Fotogaléria
 
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.