Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Marec - mesiac knihy
17.03.2022

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci?
Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Pri príležitosti tejto tradície sme aj my spoločne so žiakmi uskutočnili aktivity zamerané na vzbudenie záujmu o čítanie kníh. Aktivity boli zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj komunikačných zručnosti. Zrealizovali sme súťaž v rýchlosti čítania, s následným porozumením čítaného textu. Starší žiaci čítali rovnaké úryvky, pričom im bol meraný čas. Vyhodnotení boli traja žiaci, ktorí dosiahli najrýchlejší čas. Aktivity mladších žiakov boli zamerané na reprodukciu obrázkov v knihách a rozvoj komunikačných zručnosti.
Fotogaléria
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.