Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Zmena zriaďovateľa od 01.01.2022
01.01.2022
Od 01.01.2022 nastáva zmena zriaďovateľa našej školy z Okresného úradu Košice, Komenského 52, 040 78 Košice na Regionálny úrad školskej správy v Košiciach,
Zádielska 1222/1, 040 33 Košice.
 
Pri používaní týchto stránok sa využívajú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto webových stránok.