Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Medzinárodný deň školských knižníc
25.09.2018
Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje už od roku 1999. Aj v našej škole si každý rok pripomíname tento deň, ktorého cieľom je zábavnou formou podporiť záujem žiakov o trvalý vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu nového. Žiakom sme prostredníctvom prezentácie predstavili najväčšie knižnice sveta, do ďalších aktivít sme zapojili žiačky 9. ročníka, ktoré čítali rozprávky svojim mladším spolužiakom. Žiaci si vypočuli rozprávky nielen v slovenskom, ale aj v rómskom jazyku, čím sme chceli podporiť a pestovať kladný vzťah a záujem k čítaniu kníh a častým návštevám knižníc.
Fotogaléria