základné informácie

Špeciálna základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym  postihnutím.