Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

 • Skola00.jpg
 • Skola01.jpg

Pedagogický zbor

Mgr.
Alenka Mišendová
 • Učiteľ pre primárne vzdelávanie s 2.atestáciou
 • Riaditeľka školy
Mgr.
Mária Kohutová
 • Triedna učiteľka 2. ročníka
 • Predsedníčka rady školy
 • Výchovný poradca
Mgr.
Ľubomíra Grečková
 • Triedna učiteľka 3.- 4. ročníka
 • Zodpovedná za školské učebnice
 • Estetizácia prostredia školy
Ing.
Marta Jendrálová
 • Triedna učiteľka 5.ročníka variant B
 • členka protipožiarnej hliadky
 • Inventár školy
 • Koordinátor drogových závislosti
Mgr.
Roman Mušuta
 • Triedny učiteľ 6. ročníka
 • Digitalizácia EVRŠ
 • Správca počítačovej učebne
 • Vonkajšia úprava školského pozemku
Ing.
Jaroslav Oravec
 • Triedny učiteľ 7. ročníka
 • V prípade neprítomnosti riaditeľa zástupca školy
 • člen protipožiarnej hliadky
Mgr.
Milan Jendrál
 • Triedny učiteľ 8. ročníka
 • Vedúci MZ
Mgr.
Janka Hossová
 • Triedna učiteľka 9. ročníka
 • Zdravotník školy
 • členka protipožiarnej hliadky
 • Vedúca PK