Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Súhrne informácie

Skladba tried, počty žiakov po ročníkoch

1. ročník: v školskom roku 2018/2019 nemáme 

I. trieda: 3. ročník: 7 žiakov

II. trieda: 4. ročník a 5. ročník

4. ročník: 3 žiaci, 5. ročník: 3 žiaci                                                                                       

III. trieda: 6. ročník B variant: 6 žiakov

IV. trieda: 7. ročník: 6 žiakov

V. trieda: 6. ročník a 7. ročník

6. ročník: 1 žiak, 7. ročník: 6 žiakov

VI. trieda: 8. ročník: 8 žiakov

VII. trieda: 9. ročník: 11 žiakov

 

Počet žiakov:

v  1. - 4. roč. spolu: 10 žiakov           

v  5. - 9. roč. spolu: 42 žiakov

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2018/2019

SPOLU: 52