Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Súhrnné informácie

Zloženie tried v školskom roku 2020/2021


I. trieda: 2. a 3. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Roman Mušuta

 

II. trieda: 5. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kohutová

                                                                                   

III. trieda: 6. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Janka Hossová

 

IV. trieda: 7. a 8. ročník variant B

Triedny učiteľ: Ing. Marta Jendrálová

 

V. trieda: 7. a 9. ročník

Triedny učiteľ: Mgr. Milan Jendrál

 

VI. trieda: 8. a 9. ročník

Triedny učiteľ: Ing. Jaroslav Oravec