Dokumenty školy

 

Základné dokumenty školy
Pracovný poriadok
Školský poriadok
Organizačný poriadok 
Vnútorný poriadok školy
Plán práce školy
 

 Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova ul . 164,  053 15 Hrabušice