Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Špeciálna základná škola
Sídlo:   Hviezdoslavova 164, 053 15  Hrabušice
Štatutárny zástupca: Mgr. Alenka Mišendová, riaditeľka
IČO:     35540915
DIČ      2021612912
Telefón: 053/4490216
e-mail: szshrabusice@mail.telekom.sk


 

Podlimitné zákazky

 

 

                                                                     

Výber zmluvného partnera


Súhrna správa