Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program SZŠ Hrabušice šk. rok 2016/ 2017 klikni tu

 

 

Inovovaný ŠVP 3.ročník A variant   PDF súbory
Slovenský jazyk klikni TU
Vecné učenie klikni TU
Matematika klikni TU
Pracovné vyučovanie klikni TU
Hudobná výchova klikni TU
Výtvarná výchova klikni TU
Telesná výchova klikni TU
   

 

Inovovaný ŠVP 3.ročník B variant PDF súbory
Slovenský jazyk klikni TU
Rozvoj grafomotorických zručností klikni TU
Rozvoj komunikačných schopností klikni TU
Matematika klikni TU
Vecné učenie klikni TU
Pracovné vyučovanie klikni TU
Hudobná výchova klikni TU
Telesnávýchova klikni TU

 

Inovovaný ŠVP 7.ročník A variant PDF súbory
Slovenský jazyk klikni TU
Matematika klikni TU
Informatika klikni TU
Dejepis klikni TU
Biológia klikni TU
Geografia klikni TU
Fyzika klikni TU
Hudobná výchova klikni TU
Etická výchova klikni TU
Občianska výchova klikni TU
Pracovné vyučovanie klikni TU
Telesná výchova klikni TU
Výtvarná výchova klikni TU

 

 

Inovovaný ŠVP 7.ročník B variant PDF súbory
Slovenský jazyk a literatúra klikni TU
Matematika klikni TU
Informatická výchova klikni TU
Pracovné vyučovanie klikni TU
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti klikni TU
Vecné učenie klikni TU
Hudobná výchova  klikni TU
Etická výchova klikni TU
Výtvarná výchova klikni TU
Telesná výchova klikni TU