Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Súhrne informácie

Skladba tried, počty žiakov po ročníkoch

1. ročník: v školskom roku 2018/2019 nemáme 

I. trieda: 3. ročník: 5 žiakov, z toho: 3 dievčatá

II. trieda: 4. ročník a 5. ročník

4. ročník: 3 žiaci, z toho 3 chlapci, 5. ročník: 3 žiaci, z toho 3 chlapci                                                                                        

III. trieda: 6. ročník B variant: 6 žiakov, z toho 4 dievčatá, 2 chlapci

IV. trieda: 7. ročník: 6 žiakov, z toho 3 dievčatá, 3 chlapci

V. trieda: 6. ročník a 7. ročník

6. ročník: 1 žiak, z toho 1 chlapec, 7. ročník: 6 žiakov, z toho 4 chlapci, 2 dievčatá

VI. trieda: 8. ročník: 8 žiakov, z toho 7 dievčat, 1 chlapec

VII. trieda: 9. ročník: 11 žiakov, z toho 6 dievčat, 3 chlapci

 

Počet žiakov:

v  1. - 4. roč. spolu: 11 žiakov, z toho 3 dievčatá, 8 chlapcov            

v  5. - 9. roč. spolu: 37 žiakov, z toho 22 dievčat, 15 chlapcov

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2018/2019

SPOLU: 52          z toho:   DIEVČAT            CHLAPCOV