Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Súhrne informácie

Skladba tried, počty žiakov po ročníkoch

1. ročník: v školskom roku 2017/ 2018 nemáme 

I. trieda: 2. ročník: 5 žiakovi, z toho : 3 dievčatá

II.  trieda: 3. a 4. ročník  : vyučuje sa v oddelení 

3. ročník :  3 žiaci,  z toho 3 chlapci, 4. ročník : 3 žiaci, z toho 3 chlapci                                                                                        

III. trieda: 5. ročník B variant : 5. ročník: 6 žiakov, z toho 4 dievčatá, 2 chlapci

IV. trieda: 6. ročník: 6 žiakov,  z toho 3 dievčatá, 3 chlapci

V. trieda : 7. ročník : 8 žiakov, z toho 2 dievčatá, 6 chlapcov

VI. trieda : 8. ročník : 8 žiakov, z toho 7 dievčat, 1chlapec

VII. trieda : 9. ročník : 9 žiakov, z toho 6 dievčat, 3 chlapci

 

Počet žiakov:

 v  1.- 4. ročspolu : 11 žiakov, z toho 3 dievčatá , 8 chlapcov            

v   5.-9. roč. spolu 37 žiakov, z toho 22 dievčat, 15 chlapcov

 

Celkový počet žiakov v školskom roku 2017/2018

SPOLU : 48          z toho: 25  DIEVČAT           23 CHLAPCOV