Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Profesionálna orientácia
24.01.2018
Ak sa má človek rozhodnúť o svojej budúcnosti, nie je to ľahké. Výber školy a študijného odboru preto nemožno brať na ľahkú váhu. Sú žiaci, ktorí majú jasnú predstavu o tom, čo chcú v živote robiť a aký odbor študovať. Pre tých rozhodovanie nie je také náročné, ako pre niekoho, kto nevie, čomu dať prednosť a čomu sa venovať. Aby sme našim žiakom uľahčili rozhodovanie, kam po ukončení ŠZŠ, prišiel medzi našich žiakov dňa 24.01. riaditeľ Spojenej školy, Fabíniho Spišská Nová Ves a predstavil žiakom učebné odbory, ktoré si môžu vybrať a aké vzdelanie môžu získať po vyštudovaní na spomínanej škole. Žiakom predstavil jednotlivé odbory videozáznamom a pozval našich žiakov na Deň otvorených dverí.
Fotogaléria