Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Fašiangy
06.02.2018
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Aj v našej škole sme si pripomenuli Fašiangové zvyky a tradície. Počas fašiangového obdoba sme našim žiakom na vyučovacích hodinách priblížili a vysvetlili, ako ľudia oslavovali kedysi Fašiagy a ako oslavujú Fašiagy dnes. Pripravili sme bohatý kultúrny program do ktorého sme zahrnuli fašiangové zvyky pre názornejšie pochopenie celého obdobia. Snažili sme sa našim žiakom vštepovať staré ľudové zvyky a tradície, aby sa zachovali čo najdlhšie. S týmto kultúrnym programom sa naši žiaci za pomoci našich pedagógov prezentovali dňa 6.2.2018 pred občanmi obce, na fašiangovom posedení členov obecnej organizácie ,,Pestovateľ a chovateľ“, tohto posedenia sa zúčastnili aj poslanci obecného zastupiteľstva a pani starostka obce PaedDr. Jana Skokanová.
Fotogaléria