Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Príbeh hudby – Na počiatku bola nota
26.10.2018
Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS pripravil výnimočný vzdelávací projekt pre deti a mládež z celého Slovenska.
Aj naša škola sa rozhodla zaregistrovať do tohto projektu, v ktorom ide o koncert – Príbeh hudby.
Dňa 26.10.2018 RTVS streamovala koncert do základných škôl. Práve v tento deň aj naši žiaci aktívne sledovali koncert a pomohli tak vytvoriť najväčšie online publikum detí na Slovensku.
Na koncerte zazneli ukážky z najznámejších diel svetovej klasickej hudby, ďalej ukážky pravekej hudby, gregoriánskeho chorálu či viachlasného spevu.
Popri chlapčenskom zbore sa predstavil symfonický orchester Slovenského rozhlasu s niekoľkými sólistami.
Môžeme povedať, že našim online poslucháčom sa koncert páčil a publikum sa nechalo preniknúť odkazom hudby od čias praveku až po súčasnosť.
Vďaka dostupnosti internetu a dobrému technickému vybaveniu takto aj naša škola zažila skutočne veľký hudobný koncertný zážitok.
Fotogaléria