Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Nábor žiakov OU Poprad
15.03.2018
Dňa 15.03.2018 prišli na našu školu p. zástupkyňa školy a p. výchovná poradkyňa Odborného učilišťa internátneho, Šrobárová 20, v Poprade. Keďže termín zasielania prihlášok sa pomaly blíži ku svojmu koncu, našim žiakom formou prezentácie predstavili všetky odbory pre chlapcov a dievčatá z ktorých si môžu vybrať a následne študovať. Poukazovali nám výrobky žiakov a poinformovali o možnostiach štúdia na škole. Všetky učebné odbory končia záverečnou skúškou, po ktorej žiaci získajú výučný list. Žiakom sa prezentácia páčila, získali množstvo nových informácií, ktoré im pomôžu pri ich ďalšom rozhodovaní. Veríme, že naši žiaci v čo najvyššom počte využijú možnosť ďalej sa vzdelávať.
Fotogaléria