Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Nebuď otrok drog
20.10.2018
Od 20.10.2018 sa žiaci našej školy zapojili do projektu Nebuď otrok drog, ktorého realizátorom je tlačová agentúra SR s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR, v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018. Tento projekt je určený pre žiakov II. stupňa. Jeho cieľom je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívania návykových látok a informovanosť o rizikách s tým spojených. Hlavnou aktivitou projektu je vedomostný kvíz. Všetci žiaci po úspešnom zodpovedaní na kvízové otázky budú zaradení do záverečného žrebovania s možnosťou získania vecných cien. Mená 10. výhercov budú zverejnené 3. decembra 2018 na webovej stránke www.nebudotrokdrog.sk .
Fotogaléria