Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Október – mesiac úcty k starším
05.10.2018
Jeseň je naozaj krásna.
V jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.
 Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
 Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.
 Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom.
 Úcta ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.
Aj v našej škole sme si dňa 05.10.2018 pripravili besedu a premýšľali nad touto krásnou a hlbokou témou. Besedu viedol p. uč. Mušuta, okrem otázok prezentoval žiakom veľmi krásnu prezentáciu, pri ktorej mohli žiaci prehodnotiť svoj vzťah najmä k rodičom, ale aj ostatným ľuďom.
Fotogaléria