Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Prevencia fajčenia
27.09.2018
Dňa 27.09.2018 sa uskutočnila v našej škole beseda na tému: Prevencia fajčenia, ktorú pre žiakov pripravila koordinátorka drogových závislosti s výchovnou poradkyňou. Keďže s fajčením hlavne v svojich rodinách sa stretávajú čoraz mladší žiaci, besedy sa zúčastnili aj žiaci I. stupňa. Na besede získali informácie o škodlivosti fajčenia. Súčasťou besedy boli aj praktické cvičenia, ktorých cieľom bolo poskytnúť žiakom komplexné informácie o negatívnych dôsledkoch fajčenia. Realizované aktivity im ponúkli priestor na vytváranie vlastných riešení, ktoré sú potrebné pri prekonávaní závislostí na tabaku. Prostredníctvom skupinovej práce žiaci rozvíjali komunikačné zručnosti, spoluprácu v kolektíve, čo prispieva k formovaniu triedneho kolektívu. Naši žiaci si takto mohli uvedomiť priority a hodnoty v živote, ktoré stratia osoby závislé na fajčení, alkoholizme a drogách.
Fotogaléria