Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Účelové cvičenie v prírode
07.09.2018
Dňa 7. 9. 2018 sme využili stále pretrvávajúce, príliš pekné počasie a žiaci našej školy absolvovali účelové cvičenie v prírode. V rámci ochrany života a zdravia sa dozvedeli o prvej pomoci, ako postupovať pri popáleninách, poleptaniach a rôznych iných zraneniach.
Cieľom účelového cvičenia bolo:
 riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana
 zdravotná príprava
 dopravná výchova
 pohyb, pobyt v prírode a jej ochrana
 presun terénom
Dúfajme, že získané vedomosti budú vedieť v praxi využiť.
Fotogaléria