Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže OCHRANÁRIK
01.12.2017
Okresný úrad- Spišská Nová Ves odbor krízového riadenia vyhlásil okresné kolo výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany na tému: Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja.
Poslaním súťaže bolo vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti, prostredníctvom zapojenia detí materských škôl, žiakov základných a špeciálnych škôl. V tejto súťaži žiak našej školy Damián Žiga, 4. ročník obsadil krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov.
Fotogaléria