Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu
13.12.2017
Zvláštna, tajomná atmosféra na uliciach i doma, to všetko našepkáva, že sa blíži čas Vianoc. Sviatku, ktorý v nás každoročne zanecháva jedinečný pocit, charakterizovaný krásnymi chvíľami v kruhu rodiny či nezištnou pomocou iným. Rozhodli sme sa atmosféru predvianočného času preniesť aj do našej školy, medzi našich žiakov. Zorganizovali sme školskú súťaž "O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu". Všetky triedy sa pod vedením svojich triednych učiteľov zapojili do súťaže. Pri výrobe využili rôzne materiály aj výtvarné techniky. Vlastnoručne zhotovené pohľadnice boli zaslané partnerským školám. Najkrajšie vianočné pohľadnice boli ocenené vecnými cenami.

1. miesto : Barbara Tišerová, 5. roč., Erik Tišer 4. roč.
2. miesto: Dominika Tišerová, 2,roč., Lýdia Žigová, 2. roč.
3. miesto: Vladimír Žiga, 7. ročník, Mária Kroščenová. 8. roč.
Fotogaléria