Špeciálna základná škola Hrabušice

...výchovou na ceste do Európy

  • Skola00.jpg
  • Skola01.jpg

Novinky

Deň otvorených dverí SNV
14.03.2018
Dňa 14.03.2018 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí v Spojenej škole, Fabíniho v Spišskej Novej Vsi. Tak ako každý rok, naši žiaci 9. ročníka sa rozhodujú kam pôjdu po ukončení ŠZŠ, aký odbor si zvolia. Aby sme žiakom uľahčili rozhodovanie a pre lepšiu predstavivosť si mohli na vlastné oči poprezerať priestory školy. Po našom príchode do školy sa nám veľmi ochotne venovala p. zástupkyňa školy, výchovná poradkyňa školy a majstri odborných predmetov. Žiakom podrobne predstavili jednotlivé učebné odbory. Poukazovali vybavenie jednotlivých dielní , kuchynky informovali žiakov, aké možnosti poskytuje škola v rámci vzdelávania a mimoškolskej činnosti.
Posilňovňa, murárska dielňa, kuchynka sa žiakom páčili. Ochutnali sme aj koláčiky a občerstvenie, ktoré pre nás žiaci Spojenej školy prichystali. Občerstvenie a koláčiky nám chutili a už je len na našich žiakoch ako sa rozhodnú, kde sa budú ďalej učiť a ako sa pripravia na budúce povolanie, aby získali výučný list a potom i dobré zamestnanie.
Fotogaléria